ورود به سامانه
نام  
رمز  
سامانه مدیریت توزیع تجهیزات پزشکی
شرکت ابزار پزشکی اسوه آسیا

نام کاربری، همان شماره پرسنلی شما می باشد

اگر برای بار اول وارد سایت می شوید، رمز عبور به صورت پیش فرض کد ملی شما می باشد

در صورتی که مایل باشید، می توانید رمزعبور خود را بعد از ورود به سامانه تغییر دهید
طراحی و تولید:شرکت آرمان سیستم پارس
Copyright © 2014  ArmanSystemPars.ir